2019 års utsättningar av Gullspångsöring i Vänern snart i mål!

Utsättningsplatser av tvåårig Gullspångsöring (finns ingen Gullspångslax att tillgå) Vänern 2019 via Laxfond Vänern.

2 maj 10 650 Gullspångsöring Kinneviken (Sävenfors Fiskodling)

4 maj 10 550 Gullspångsöring Sunnanå (Sävenfors Fiskodling)

14 maj  2 000 Gullspångsöring Upperud (Sävenfors Fiskodling)
15 maj 10 000 Gullspångsöring Örnäs (Sävenfors Fiskodling)

16 maj 10 000 Gullspångsöring Hjortens Udde (Sävenfors Fiskodling)

20 maj 10 000 Gullspångsöring Kinneviken (Sävenfors Fiskodling)

28 maj 20 000 Gullspångsöring Gaperhult (EM-lax Fengersfors Fiskodling)