Undervattenskamera registrerade snabba ryck med Jaw Jacker!!!

Plötsligts så fanns den där – fisken alltså – på skärmen! I realtid kunde fiskens under isen agerande följas. Hur den närmade sig betet, smakade på mjölmasken gömd i vasst stål och någon tiondels sekund senare kroksäkert nitades fast på spöt som riggats i en Jaw Jacker.

De tre bilderna som visas här ovan är saxade från filmklipp som spelades in på en liten regnbågstjärn i Sävenfors snöovädersdagen 5 december 2013. Trots dunkelt dagsljus i kombination med humusfärgat sjövatten med ringa siktdjup fångade Marcum LX-9 kameran fisken på bild.

Ismete – på djupet med Marcum LX-9 & Jaw Jacker

I slutet av 1990-talet började uttrycket Modernt Ismete på allvar användas bland svenska vinterfiskare. Fiskeguide Hans Nordin kom i samma vevtag ut med boken Modernt Ismete och förklarade i text och bild hur metoden gick till. I dagsläget har Modernt Ismete blivit ännu mera modernt. Sportfishing News redaktör är en av flera som gillar ismete i alla dess upptänkliga former. Och så sent som i slutet av november 2013 testades ismete med Jaw Jacker för första gången. Snacka om aha-upplevelse. Och på den vägen är det – nu med tillägget ekolod/kamera, modell Marcum LX-9 med ytterligare aha-upplevelse som följd. Även en ”äkta” ismeterulle, Eagle Claw (se bild nedan) har provats med en radda regnbågar som testare av rullbromsen. Ytterligare ”moderna” rapporter är att vänta i vinter. Håll ut.