Inno Bombarda – ett revolutionerande kastflöte…

havsöring inno bombarada västkusten fluga outdoor björn blomqvist

Mitt första kast med Inno-flötet i beteshaken skedde den 1 april 2015 i samband med premiären efter havsöring utmed västkusten. Inför premiärkastet hade jag skummat igenom en artikel i danska sportfisketidningen Fisk & Fri där Inno Bombarda (patenterat av dansken Martin Buch) hade hårdtestats. Jens Bursell, tidningens redaktör och mannen bakom testet klassade Inno Bombarda som den mest spännande kastdobben på årtionden.

Danskarna är sedan urminnes tider väl förtrogna med kust- och kastflötefiske efter havsöring och kan erfarenhetsmässigt avgöra vad som är hiss eller diss. Att auktoriteten herr Bursell gav Inno Bombarda toppbetyg indikerade att den danska kulan skulle tas på allvar.

Är av ohejdad vana, sedan många år fast i duppträsket. Havsöring, regnbåge och insjölax är favoritfiskarna. Kastflöten som dinglat på min lina under årens lopp har varit allt från hemmasnidade träpluttar, vattenfyllda kulor, plastiga cigarrer till spolformade tingestar av modernt snitt. Oavsett material, utformning eller om dupparna varit flytande alternativt sjunkande har ingen enda av dessa varit hundraprocentigt funktionsdugliga.

Vågar påstå att alla som någon gång fiskat med kastflöte har upplevt att tafs och fluga så gott som alltid har en benägenhet att sno sig runt flöte och huvudlina vid utkast. Ett irritationsmoment som spolierar effektivt fiske och även fiskeglädjen. Fnurra på tråden brukar det vanligtvis bli vid långkast i besvärande mot- eller sidovind. Trassliga utkast kan i viss mån begränsas via ett bygelstopp på rullen precis innan duppen tar vatten. Ett tvärstopp på huvudlinan får rörelseenergin på flugan att flyga vidare och sträcka tafsen. En ”tight leader” är att föredra och ger i förlängningen fler hugg och fiskar i håven.

Inno Bombarda påstods enligt det danska testet trassla minimalt. Är det verkligen sant? Undertecknad kan efter 2015 års slängande och dängande intyga att Inno Bombardan faktiskt i stort sett är trasselfri. I jämförelse med mina gamla trasselduppar är skillnaden som natt och dag. Långa kast med få trassel, känn på den. Att trasslen är få beror enligt uppgift på den integrerade Inno-stickan.

Inno Bombarda kastflöte havsöring västkusten bohuslän fluga outdoor björn blomqvist

Fast montering där Inno-stickan i ena änden är länkad till huvudlinan med en beteshake/beteslås så att inte stickan glider genom hålet. I stickans andra ände knyts tafsen fast. Släng sedan ut och fiska hem. Lätt som en plätt. Vill man exempelvis byta från flytande till sjunkande variant räcker det med att öppna på haken och skifta kula på stickan. Att knyta och knåpa är ett minne blott. Inno Bombarda finns i flytande, svävande eller sjunkande versioner i vikter från 15 till 35 gram. Ytterligare på Inno Bombardas pluskonto är att kulan håller sig på det djup den vevas hem på, även vid hög fart bör tilläggas. I sammanhanget kan också berättas att den flytande upplagan av Inno-kulan ligger så där lagom djupt i ytfilmen vid hemvevning. Inno Bombarda har vänt upp och ner på mitt kastflötefiske till det bättre.

Inno Bombarda havsöring västkusten fluga orust outdoor björn blomqvist

Snudd 17 ton lax, röding och öring nätades i Vättern 2015

vatterröding vatteröring storröding röding öring insjööring vildöring vättern yrkesfiske outdoor björn blomqvist

16,923 ton laxfisk fördelade på fiskarterna insjölax, insjööring och röding fångades sammantaget av yrkesfisket i Vättern 2015. Fakta från Hav & Vatten.

Vättern – insjölax (sättfisk Gullspångstyp)
2015 = 1,69 ton lax
2014 = 1,72 ton lax
2013 = 0,81 ton lax
2012 = 1,00 ton lax
2011 = 1,10 ton lax

Laxfångsten landade 2015 på 1,69 ton (ca 550 st med uppskattad medelvikt dryga 3 kilo) och härrör från utsättningar av Gullspångslax. Utsättningar som till en betydande del bekostats av frivilliga bidrag av sportfiskare via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. Kalla fakta visar att yrkesfiskets uttag av gullspånglax ökat i jämförelse med bara för några år sedan.  (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)


Vättern – röding
(vildfångad)
2015 = 10,31 ton röding
2014 = 12,06 ton röding
2013 =  8,75 ton röding
2012 = 10,0 ton röding
2011 =  6,5 ton röding

De yrkesmässiga nätfångsterna av rödlistad vätterröding förra året var 10,31 ton. Med en uppskattade medelvikt 1,5 kilo per fisk blir det cirka 7 000 vildfiskar (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)


Vättern – insjööring
(vildfångad)
2015 = 4,91 ton öring
2014 = 4,19 ton öring
2013 = 3,59 ton öring
2012 = 6,00 ton öring
2011 = 3,30 ton öring

Uttaget av vild, självreproducerande Vätteröring (kallas i folkmun för Vätterlax) pekar uppåt i jämförelse med 2013 och 2014.  2015 = ca 2 500 öringar med beräknad medelvikt 2 kg/st. (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)

Det är världsunikt att yrkes- och spöfiske tillåts rikta sitt fiske/uttag efter vilda laxstammar i sötvatten. En räcka med tillrinnande vattendrag till Vättern har restaurerats under senare år. Hjoån är ett i den rinnande raden där vild öring fått tillbaka sina gamla leksträckor.

”Ett av landets mest framgångsrika arbeten med fria vattenvägar i ett och samma vattendrag har genomförts i Hjoån. Nu är det åttonde (!) och sista hindret passerbart och fisk kan simma från Vättern upp till Mullsjön, en sträcka på ca 4 km – precis som förr i tiden. Den översta passagen vid ”Stämmorna” invigs preliminärt den 25 maj 2016”

Läs om det framgångsrika arbetet med Hjoån->

Vänerns silver guld värt bland trollare

sunnanåträffen 2015 30 år vänern trolling lax öring outdoor björn blomqvist

Sunnanåträffen i Mellerud, Vänern 1985-2015 är Sveriges äldsta trollingtävling och firade 30 år dagarna 16-18 oktober 2015. Årets Sunnanåträff (den 31:a i ordningen) lockade 85 båtlag att deltaga och en summering från årets batalj finns att ta del av i senaste numret Magasin Mitt Fiske #7 2015->

Metoden modernt trollingfiske med djupriggar och plannerboards introducerades på allvar i Sverige tidigt 1980-tal. Göteborgaren Jan Mr Trolling Olsson-> var metodens mesta förespråkare och via informativa artiklar i bland annat fiske- och dagspress beskrev han hur trollingfiske funkade i praktiken.

den stora boken om trolling jan olsson outdoor björn blomqvist

Trollerikonster som Jan  till stor del hämtat hem från de Stora sjöarna i USA där trollingfiske redan var ganska utbrett. Innanhaven Vänern och Vättern samt kustnära sträckor i Östersjön var jämförbara med de nordamerikanska och här som där fanns det laxfisk att finna på vida vattenvidder. Efter en djuplodande trollingresa till USA väcktes idén om en svensk trollingträff. Tillsammans med de västsvenska trollingpionjärerna Bosse Douglasson, Stig Söderström och Gösta Vadh gjorde kvartetten slag saken och hösten 1985 sjösattes den svenska trollingvaggan i Vänerns vatten med utgång Mellerud. Genomförandet av premiärträffen gjordes med hjälp av medlemmar i Vänersborgs Fiskeklubb. Första Sunnanåträffen 1985 deltog nio båtlag.

Lastbil kommer lastad med sättfisk till Vänern

gullspångsöring öring vänern sättfisk sävenfors fiskodling

2 000 tvåsomriga Gullspångsöringar är senaste tillskottet av sättfisk i Vänern. Medelvikt per prickfisk är ca 90 gram och utsättningsplats Duse udde den 3 november 2015. Häromveckan sattes det 3 400 tresomriga Gullspångöringar i Gaperhult.

Vårutsättningen 2015 sattes det ut 44 200 tvåårig smolt i Vänern fördelade på 27 300 gullspångsöringar och 14 900 gullspånglaxar. Till dessa siffror kan dessutom läggas ca. 36 000 gullspångsöringar (ettåriga) som sattes ut i början av sommaren i Gaperhult, Vänern.

sättfisk 2015 vänern lax öring sävenfors fiskodling levererade allt utom ettårig

3 400 tresomriga gullspångöringar sattes i Vänern

 

tresomrig öring 27 okt vänern

3 400 tresomriga öringar av gullspångsstam sattes ut i Vänern vid Gaperhult tisdag den 27 oktober 2015. Väl konditionerade prickfiskar med medelvikt 425 gram. Enligt underökningar från andra vatten brukar tresomrig öring ge mycket goda återfångster. En inte allt för vild gissning blir därför att dagens utsättning kommer in i Vänerfisket som godkänd (minimått 60 cm) redan nästa vinter 2016. Sven-Erik Sköld, fd Fiskerikonsulent i Värmland har synat kvalitén (vänster i bild) på sättfiskarna innan klartecken gavs till Sävenfors Fiskodling att leverera.

Ekonomisk garant för utsättningen som betingar en kostnad runt 100 000 kronor med transportkostnad inräknad står Laxfond Vänern. (Sävenfors Fiskodling sponsrade med 300 fiskar) Thomas Johansson (höger i bild) som våren 2015 tillträdde som ny VD för Laxfond Vänerns är hängiven sin uppgift att söka säkra regelbundna utsättning i Vänern. Nämnde herre uppskattar backningen av frivilliga bidrag från trollingklubbar m.fl. aktörer att söka säkra kostnaderna för sättfisk.

Vårutsättningen 2015 sattes det ut 44 200 tvåårig smolt i Vänern fördelade på 27 300 gullspångsöringar och 14 900 gullspånglaxar. Till dessa siffror kan dessutom läggas ca. 36 000 gullspångsöringar (ettåriga) som sattes ut i början av sommaren i Gaperhult, Vänern.

 

Kort om Laxfond Vänern
Laxfond Vänern är en stiftelse som bildats av kommunerna och länsstyrelserna runt sjön. Syftet är bl.a. att skapa ett bra fiske efter lax och öring. Laxfonden finansierar årligen utsättning av smolt på skilda platser i sjön. Verksamheten leds av en styrelse på fem personer samt en vd. För att bereda frågor finns inrättat en fiskeridelegation med företrädare för fiskeintressen, naturvårdsintressen, turism m fl. Årligen hålls ett laxting där aktuella frågor presenteras. Laxfond Vänern har ett kapital på ca 21 mkr. Avkastningen av kapitalet, ca 800 000 kr används i huvudsak för smoltutsättning. Under de senaste dryga tio åren har årligen 750 000 kr använts för just smoltutsättning. Förvaltnings- och personalkostnaderna uppgår till ca 200 000 kr om året. VD Laxfond Vänern Thomas Johansson kan nås på e-post thomas.johansson@lrfkonsult.se eller tel 070-3474977″.

sättfisk 2015 vänern lax öring sävenfors fiskodling levererade allt utom ettårig