S-G fångade GT i fjärran vatten

Mariestadsbon Sten-Gunnar Stéenson är i nuläget och ”popprar” GT i varma vatten utanför Kenyas kust. Han är således i full färd att värma upp sig inför uppgiften som tävlingsledare i kalla Laxcup Vättern 7-8 december. S-G rapporterade telefonledes att han de senaste dagarna lyckats knipa två hyggliga Giant Trevally med vikter över 30 plus. Med på årets Afrikaresa är tibroborna Bernt ”Olssons Fiske” Olsson och fiskefantomen Göran Björk. Nämnde Björk är en av förgrundsfigurerna inom laxtrollingen på Vättern år 1990. Hur de tre herrarnas fiskafänge utlöper i fjärran land kan kollas in på Bosse Hall purefishing Blogg. I morgon, lördag den 23 november avslutar trion sin vistelse på varmt hav för denna gång

Rapala Proguide rekryterar havsfiskeexpert

Pressmeddelande;

Ralph Bengtsson är den senaste rekryteringen till Rapala Proguide. Med enorm erfarenhet av havsfisket längs den norska kusten kommer Bengtsson att hjälpa svenska sportfiskare som söker sig till havet i jakten på drömfisken.

Från och med november ansluter Ralph Bengtsson till Rapala Proguide. Bengtsson är en välkänd profil bland svenska havsfiskare och de senaste åren har han bott och arbetat på ön Söröya utanför Nordnorges kust, både som fiskeguide och som ägare till den lokala fiskecampen. Söröya är ett havsfiskeeldorado med årliga rapporter om torskar över 30 kilo och hälleflundrafiske i världsklass.

– Ralph har en otrolig kunskap om havsfisket, säger Jesper Norell, divisionschef för sportfiske på Normark. Han lever intill ett av de bästa fiskevattnen i världen, fiskar nästan dagligen och kan erbjuda svenska sportfiskare ovärderliga tips för ett lyckat havsfiske, fortsätter Norell entusiastiskt.

Bengtsson kommer att blogga på Rapala Proguides hemsida, Facebook och Twitter om hur han tänker när han planerar sina fiskedagar, vilken utrustning han använder och dela med sig av sin kunskap.

– Det känns fantastiskt roligt att bli en del av Rapala Proguide-teamet, berättar Bengtsson. Jag brinner verkligen för havsfisket och hoppas kunna hjälpa svenska sportfiskare att fånga drömfisken, fortsätter han.

Landfiskemästerskap Vättern till botten!

Landlaxfiskemästerskapet Vättern 2013 avgjordes 16 & 17 november med start, mål och boende från Stocklycke vandrahem, Omberg. 15 spösvingare deltog. Merparten var sk. trotjänare som deltagit många gånger i den världsunika fisketävlingen där insjölax fångad från land räknas. Fem laxar mättes/vägdes in de två tävlingsdagarna. Östgöten Petter Matalalampi knep segern via två (61,5 cm & 80 cm) blanklaxar.

Petter fick i och med sin seger en inteckning i vandringspriset, en träplatta med utskuren trälax även bli den sista mästaren i Landfiskemästerskapets 16 åriga historia. Det första Landlaxmästerskapet hölls den 25 januari 1997 med start och mål Hästholmen. Redan i december samma år hölls Landlaxfiskemästerskapet igen. Landfiskemästerskapet har sedan dess i obrutet led årligen varit en senhöst/vintertävling.

Landlaxtävling 2013 gav goda (fem laxar) fångster vilka med största sannolikhet härrör från 11 400 sättfiskar från Sävenfors odling som sattes ut i sjön den 9 maj 2012. I jämförelse var 2013 års utsättning en skral sådan och landade på ynka 5 800 småfiskar från Fengersfors odling.

Tävlingens upphovsman och arrangör Dagge Tapper (tidigare Johansson) meddelade vid lördagskvällens (16 nov. 2013) gemensamma middag att Landlaxtävlingen läggs ned. Orsaken till beslutet beror främst på myndigheternas kraftlösa sätt att agera i laxfrågan. Ingen vet, och detta gäller tydligen även myndigheterna, om laxutsättningarna på lång sikt kommer fortsätta i Vättern.

Dagge är väl insatt i laxfrågan sedan många år. Förutom att han fiskat i innanhavet sedan många, många år har han även jobbat som Fisketillsyningsman på Vättern på uppdrag av Länsstyrelsen. Tilläggas kan att det är Dagge tillsammans med Fiskeguide Johan Abelsson som 2003 bildade Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. ”Spiken i kistan” för Landlaxtävlingens fortlevnad är Länsstyrelsernas nyligen väckta förslag att minimåttet på lax ska minskas till 50 cm. Till detta kan läggas oviljan från myndigheternas sida att köpa frisk sättfisk när sådan funnits att tillgå. Arrangör och deltagarna Landfiskemästerskap 2013 valde därför att inte bidra med medel till Mer Lax i Vättern.

Tillbakablick 1997 – unikt landfiskemästerskap startade

Premiären av Landfiskemästerskapet klarades av den 25 januari 1997 med start Hästholmen. Åtta man deltog och halva styrkan vägde in lax. Östgöten Peter ”Salar” Samuelsson, en av premiärdeltagarna, hade redan då hunnit passera hundrastrecket med fångade landlaxar. Nämnde herre var därför favorit till segern och han höll hela vägen in i mål. Herr Salar Samuelsson är således Vätterns fösta landlaxmästare. 2013 års finalmästare Petter Matalalampi från Linköping är även han en av förgrundsfigurerna inom landlaxfiskets utveckling. Hans hittills tyngsta insjölax, en 10,5-kilos släpade han upp på klipporna den 1 mars 1997.

Ps: Det har startats ett upprop på nätet; Nej tack till minimått 50 cm på Vätterlax—>

Ett drag, en fiskare och en Vätterlax

Allt sedan landlaxfiskets barndom i mitten av 1990-talet har det långsmala och lättkastade skeddraget Tobis varit en favorit bland initierade spösvingare. Ett 25 grams med grön flextejp som spinns hem ytnära och spinnstopp därtill är en kombination, modell ett måste om insjölax ska luras. Det var på ett sådant drag som Tibrobon Tony Mård i december 1995 från berghällen på Mellbo-ön spöade upp en fetlax som på krönt våg vägdes till 10,62 kg och mätte korta 86 cm. Snacka om spänd nylonsträng och ljudligt rullknarr från röd Ambassadeur-rulle då ”tjockisen” drogs iland. Det var bläddrande i mitt arkiv av landlaxskriverier genom åren som häromdagen fick mig att greppa spöt och bege mig till klipporna norr om Granvik.

Tog med mig bara ett enda drag. Ett infiskat Tobis från 90-talet. Skulle det gamla Tobisbetet locka lax även på 2000-talet? Spö, rulle och lina som nyttjades se här–>
Väl på plats vidtog ett spejande ut över vida vattenvidder. På gränsen mellan skugga och sol i en strömkant helt klippnära upptäcktes en lax som höll ytligt kalas på spigg. Ett välriktat kast med efterföljande knyck och ryck i spöt som gav liv åt betet då det spanns hem följde. Plötsligt så satt den där, laxen alltså. En 66 cm lång lax med vikt 3,04 kg, en märkt sådan med floytag. Fisken hade satts ut som ett stirr (således ej smoltifierad) med längd 225 mm (ca 110gr) i Starbäcks hamn 9 maj 2012. Sättfisken hade levererats av Sävenfors Fiskodling. Merparten av de laxar som senaste veckorna bjudit på ett sk. laxasus i Vättern härstammar från en utsättning av 11 400 smålaxar ovan nämnda datum. Svaret om gammalt drag funkar i modern. Javisst, ett Tobis i grönt funkar alltid, åtminstone om där finns lax att fiska på. Väl hemma återbördades betet till draglådan igen. Ett kantstött drag som då lådan inspekteras i framtiden kommer påminna om novemberlaxfiske 2013.

Minimåttet på Vätterlax föreslås minskas till 50 cm!!!

Länsstyrelserna runt Vättern, dvs Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland, ansvarar gemensamt för utsättningarna av lax i Vättern och skriver;

”Vid hanteringen av laxutsättningarna tillämpar länsstyrelserna försiktighetsprincipen vilket förenklat innebär att man i princip måste ha väl tilltagna säkerhetsmarginaler och vara i princip säker på att laxutsättningarna inte äventyrar Vätterns mycket värdefulla naturliga fiskbestånd (eller andra naturvärden) för att kunna genomföras.

Farhågor om att konkurrensen om bytesfisk kan medföra problem för de både biologiskt och kommersiellt viktiga arterna röding och öring medför att man inte kan utesluta en framtida minskning av laxutsättningarna i Vättern. Dessutom innebär en ökad överlevnad av utsatta laxsmolt att fler klarar sig vilket förstärker konkurrenseffekten.

Länsstyrelsen anser dock inte att utsättningsmängden just nu behöver minskas utan att andra insatser istället bör genomföras för att minimera risken för påverkan på de eftertraktade bytesfiskarna och på bestånden av öring och röding. Länsstyrelserna har under 2013 därför föreslagit att minimimåttet på lax minskas från 60 till 50 cm.

Förslaget har förankrats med fiskets organisationer i Vätternvårdsförbundets Samförvaltning av fisket i Vättern. Förslaget ska inom kort skickas in till Havs- och vattenmyndigheten som är den myndighet som fattar beslut om regelverket. När en sådan regelförändring skulle kunna träda i kraft är mycket oklart.

En lax på 60 cm väger ungefär dubbelt så mycket som en på 50 cm och behöver äta en stor mängd bytesfisk för denna tillväxt. Genom att minska minimimåttet och fånga fisken tidigare uppehåller sig laxen kortare tid i sjön, äter mindre innan den tas upp och förväntas därför påverkan på bytesfiskarna minska. Åtgärden förväntas samtidigt innebära att fler av de utsatta laxarna kommer att fångas medan det sammanlagda uttaget/återfångsten av lax räknat i kilo förväntas minska något”.

Läs och begrunda hela skrivelsen här—->