outdoor.se
Online-rapporter från våra samarbetspartners

Till sidans topAndörja World Record Expedition – världspremiär LIVE på Youtube den 31:a oktober!

28 oktober 2014 kl 09:09 av Björn Blomqvist

PressmeddelandeFilmen Andörja World Record Expedition har världspremiär LIVE på Youtube den 31:a oktober! Följ den svenska äventyraren och sportfiskaren Joel Abrahamssons resa från idé till verklighet när han lyckades fånga den största fisken som någonsin fångats från en kajak.

Joel fiskade utanför Andörja i Nordnorge, en plats där det simmar enormt stora exemplar av hajarten Håkäring (Grönlandshaj). Håkäringar uppskattas kunna bli ett par hundra år gamla och de sägs kunna väga över två ton. Joel och filmteamet från Freewater Pictures filmade då Joel fångade och återutsatte en håkäring på otroliga 566 kilo! Fisken innebar ett nytt världsrekord från kajak!

Den 31:a oktober kl 19.00 premiärvisas produktionen från en studio i Abu Garcias lokaler i Svängsta. Filmen visas under en livesändning på Youtube och efter filmens slut kommer Joel Abrahamsson, Jan Sjöblom Sverigechef Abu Garcia och Markus Wickelgren från filmföretaget Freewater Pictures, att svara på frågor om projektet och filmen. Frågorna ställs via Youtubes kommentarsfält. Moderator är Jan Ohlsson från FishEco.

Premiärvisningen sker på www.youtube.com/fisheco

Trailer och filmen finns att se i fullt HD-format i efterhand på www.youtube.com/Pennfishing

Med vänlig hälsning
Abu Garcia

För frågor kontakta
Olle Lidesjö,
Försäljningschef / sales manager

Abu AB
376 81 Svängsta
Sweden

ohlidesjo@purefishing.com
Phone direct: +46 454 88 656
Cell phone: +46 70 624 30 00
www.abugarcia.se

Till sidans topTeam Silverback tog guld i GÖC

26 oktober 2014 kl 20:43 av Björn Blomqvist

Den 19:e höstupplagan av Gålö Öring Cup (GÖC) är i hamn. Tävlingsledningen sammanfattar; hårda vindar gjorde att många av dom hetaste platserna inte gick att fiska på. Det vägdes in fem öringar under söndagen, ett litet fall framåt jämfört med gårdagens tre. Totalt vägdes det in åtta havsöringar med medelvikt på 2,151 kg.

Segrade gjorde Team Silverback med kapten Christian Henriksson som var enda teamet som vägde in fisk båda dagarna, totalt två stycken. På andra plats kom Team Malmen som vägde in två öringar på lördagen. Team Napp på Nytt kom trea via en öring. Öringkung blev Jorma i Team Silverback med en 2,970-kilos.

Ett stort tack Huntyard&Berras för prisbordet. Vårtävlingen av GÖC kommer avgöras 25-26 april 2015. Väl Mött / Hans Skoglund

Ps. Nytt för nästa år är att då kommer vi arrangera en C&R tävling från Skanssundet den 18 april 2015.

Till sidans topSävenfors Fiskodling – från yngel till sättfisk

22 oktober 2014 kl 12:40 av Björn Blomqvist

Sävenfors Fiskodling->  drivs av ägarna George Ciric och Jan Arvidsson sedan 25 år. Odlingen byggdes dock redan 1968 och har allt sedan starten försetts med friskt vatten via självtryck från närbelägna Älgälven. Fallhöjden är sex meter och ger en rejäl genomströmning på 21 kubikmeter i minuten i odlingskaren. Det något humusfärgade vattnet återanvänds inte utan rinner vidare nedströms till närmsta sjö. Tillgång till ett syrerikt och kallt vatten är ett måste för att laxartad fisk ska trivas. En fiskodling ska så långt som det bara går efterlikna de för fisken naturliga förutsättningarna. Tillgång till en för fisken bra vattenkvalité är därför ett måste. Dessutom behövs sanitärt sett bra lokaler och rymliga odlingstråg där fisken ostört kan få växa till sig. Fisken matas med ett laboratorietestat foder bestående av de bästa råvarorna från naturen.

Sävenfors Fiskodling hälsokontrolleras med jämna mellanrum av Fiskhälsan AB näringens tillsynsorgan. Sävenfors Fiskodling ingår i föreningen Svensk Sättfisk, vilka har högre krav på fiskhälsa och kvalitetssäkring än EU:s regler.

Trots hårt arbete med att få fram sättfisk av god kvalité har Sävenfors Fiskodling haft motgångar, men så fort problem uppmärksammats har resoluta åtgärder satts in för att komma till rätta med dessa. En av de mest lyckade åtgärderna som gjorts under senare år är att installera strömkoncentratorer i karen. Vips så ökade välfärden hos fisken genom bättre fenkvalité, lägre fetthalt, mindre aggression och stress. I dagsläget kan därför Sävenfors Fiskodling med rätta påstå att de levererar vältränad sättfisk av allra bästa sort.  Så sent som sommaren 2011 gav Länsstyrelsen i Västra Götaland ut en 20-sidig rapport med rubriken ”enkla metoder kan öka välfärden hos lax i odlingsmiljö” där intressanta rön presenterades. Tyvärr är det endast Sävenfors Fiskodling som hittills (okt 2014) anammat strömbildare.

I Fortums regi fångas det varje höst avelsfisk av Gullspångslax i Klarälven, Forshaga. Lekfisk som sedan kramas på rom och mjölke. Efter att rommen befruktats läggs kornen i kläckbackar och transporteras sedan vidare till karantän i speciella lokaler i Yngen. Personal från Statens Veterinärmedicinska Anstalt håller koll på att avelsfisk och romkorn i detta läge är fri från sjukdomar. I slutet av mars köper Sävenfors Fiskodling ögonpunktad laxrom av Fortum. Efter 510 dygnsgrader kläcks rommen, vilket brukar ske i slutet av april. Ett gulsäcksyngel som de första veckorna livnär sig på näringen i gulsäcken. När den är slut är det dags att börja mata de då ca 17 mm långa små liven med så kallat startfoder, ett pulver som har sin bas från larver. Ynglen härbärgeras under två månader inomhus i grunda, 4 kvadratmeter stora tråg, ca 15 000 i varje balja. Därefter flyttas de utomhus till avsevärt större odlingskar med ett bottendjup på 120 cm. Förutom att friskt vatten tillförs via ett rör finns i karet även en strömbildare. Fördelen med en strömbildare är bl.a. att den ger en jämnare spridning av föda, vilket leder till minskade territoriella beteenden bland fisken. Det har påvisats genom fältstudier att odlad fisk som utsatts för en högre vattenhastighet har en bättre överlevnad än fisk som vuxit upp i låga vattenflöden. Ett vältränat smolt är således bättre anpassat för ett liv i det vilda.

Efter ett år i odling kallas lillfisken för stirr (se bild ovan) och är då ungefär ca 100 mm lång. Vart efter fisken växer placeras den i ett än större kar, nu med två strömbildare. Vid utfodring används ibland automat, men till övervägande delen handmatas fisken flera gånger per dag. Tillväxt, vattentemp mm antecknas kontinuerligt. Efter i runda slängar två år i odling smoltas fisken. Vid smoltifiering ändrar bl.a. fisken färg samt får ett påtagligt vandringsbeteende och vill komma ut i friheten. I god tid innan utsättning kontrolleras sättfisken okulärt av ansvarig från Länsstyrelsen för godkännande av utsättning. Smolt som sätts ut i Vänern (gäller inte Vättern) ska enligt lag fettfenan klippas bort, vilket ska göras senast cirka en månad innan utsättning. En hantering som sköts av personal på odlingen. Slutligen då sättfisken lastas på lastbil för vidare färd till utsättningsplatsen används en sk. Arkmedes skruv som skonsamt ”lyfter” upp firrarna till tanken.

Efter cirka två år i odlingskaren övergår stirr till smolt. Vid smoltifiering ändrar bl.a. fisken färg samt får ett påtagligt vandringsbeteende. Den i genomsnitt cirka 100 gram lätta fisken vill komma ut i det fria. Smoltet på bild här nedan som har fettfenan intakt väger hela 155 gram och har märkts med floytag nr.F L6218 och sattes ut i Vättern den 6 maj 2010. Fisk som märks med bricka alt. floytag sköts bl.a. av experter från Älvkarleby. Det innebär alltid en viss risk med att söva, klippa och märka fisk. Ju färre ingrepp som görs desto friskare fisk.

Ps. Märkningsprojekten har under senare år ifrågasatts och fr.o.m. 2014 års utsättningar har de exempelvis upphört i Vättern.

Till sidans topSävenfors Fiskodling levererade 10 000 ”gullspångare” till Vättern

20 oktober 2014 kl 15:10 av Björn Blomqvist

En höstlig utsättning av 10 000 tvåsomriga Gullspånglaxar från Sävenfors Fiskodling sjösattes idag, den 20 oktober i Starbäcks hamn, Vättern.  Smålaxar med snittvikt 94 gram som i fyra veckors tid innan utsättning ”boostats” med specialfoder innehållande bl.a. extra vitaminer. Senaste veckan har smålaxarna dock fått avstå mat, vilket gör att de tål omställningen till lastning/transport/utsättning galant. Mera på pluskontot är att Sävenfors Fiskodling som enda Gullspångslaxodling har strömbildare i odlingsbassängerna som ger vältränad sättfisk. Även lastmetoden av fisken på Sävenfors fiskodling sker så skonsamt som möjligt via sk. Arkimedes skruv. Se bilden här ovan. På andra odlingar sugs! alternativt håvas fisken till transporttanken. Frisk och väl konditionerad sättfisk är eftersträvansvärt och bör i förlängningen resultera i god tillväxt samt höga återfångsttal. Vätterns många laxfiskare är att gratulera. Uttryck som sexpack, full balja och sinnesjukt fiske osv. lär även framgent finnas med i laxtullarnas vokabulär.

Ps. Vad Sportfishing News erfar kommer Sportfiskeförbundet framledes av Länsstyrelsen överta upphandlingen av sättfisk till Vättern.

Till sidans topTeam Kolja fena på laxfiske – knep guld i Sunnanåträffen 2014

19 oktober 2014 kl 18:45 av Björn Blomqvist

Värmlänningarna Andreas Wikström & Anders Bladh  i Team Kolja knep segern i årets upplaga av Sunnanåträffen vilket också gav dem titeln Nordiska Mästare i Trolling. Åtta blankfiskar med sammanlagd vikt 25,52 kilo gav guld. Blandad kompott med vobbler, typ strike pro och löja var givande beten. Sju av fiskarna högg ytligt och en på djuprigg. Fiskplatserna var vid Jeppes och Bananen. Fredagen blåste inne. Lördagens etapp gav de tävlande 46 öringar och 26 laxar. Tävlingens tyngsta fisk, en 6,66-kilos öring fångades av Team Mamo, Karlsborg på lördagen. Söndagens fiskafänge noterades till 45 st. Totalt av 78 deltagande team vägde 47 av dessa in godkänd fisk.

Se Slutresultat Sunnanåträffen 2014–>

SM i Trolling ingick som en del i 2014 år upplaga av Sunnanåträffen, Mellerud Vänern. Lördagen den 18 oktober var dagen då 34 båtlag av totalt 78 startande gjorde upp om SM bucklan. Team Pålle/Lund segrade.

Ps. Lottförsäljning gav 17 000 kronor till sättfisk, vilket omräknat blir ca 700 smolt.