outdoor.se
Online-rapporter från våra samarbetspartners

Till sidans topSLU önskar trollinginfo från Östersjön 2015

06 mars 2015 kl 11:05 av Björn Blomqvist

Sveriges lantbruksuniversitet kommer under 2015 att göra en undersökning av trollingfiskets fångster i Östersjön på uppdrag av HaV.

Resultatet är beroende av frivilliga rapporter från de som trollingfiskar i Östersjön. SLU söker dig som trollingfiskar i Östersjön och kan tänka sig fångstrapportera tre (eller fler) trollingturer. Fisketurer utan fångst är lika viktiga som de med.

I första hand är vi intresserade av fångsten av lax och fördelningen mellan fenklippt och ej fenklippt fisk.
För ytterligare info se – laxforskning.se->

Är du trollingfiskare och fiskar i Östersjön tveka inte utan anmäl dig på Trolling->

Dina svar lagras anonymt och kan inte kopplas till din person. Du kan använda samma länk för att rapportera fler trollingturer senare om du önskar. Det finns även möjlighet att rapportera på en pappersblankett. Sänd namn och adress till Anders Kagervall anders.kagervall@slu.se så skickar vi blankett med portot betalt till dig. Vi kommer även att distribuera blanketten via hamnar och butiker. Mvh, Anders Kagervall, SLU, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm.

Till sidans topYrkesfisket fångade Mer Lax i Vättern 2014

03 mars 2015 kl 19:44 av Björn Blomqvist

Yrkesfiskarna tullade 2014 Vättern på 1 727 kilo insjölax. Laxfångsten (ca 500 st. med uppskattad medelvikt 3,5 kg) härrör från utsättningar av Gullspångslax som till en betydande del finansierats av frivilliga bidrag av sportfiskare via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. Kalla fakta visar att 2014 års yrkessiffror av gullspånglax var en 100% ökning i jämförelse med 2013 års fångstvikt.

Vättern – insjölax (sättfisk Gullspångstyp)
2014 = 1,72 ton lax
2013 = 0,81 ton lax
2012 = 1,0  ton lax
2011 = 1,1  ton lax

När det gäller de yrkesmässiga nätfångsterna av unik vild, tillika av myndigheterna rödlistad vätterröding har fångsttalet även där ökat i jämförelse med 2013. I runda slängar nätades och ilandfördes hela 12 ton röding 2014. Det gör cirka 8 000 rödingar med uppskattad medelvikt 1,5 kilo per fisk.

Vättern – röding (vildfångad)
2014 = 12,06 ton röding
2013 =  8,75 ton röding
2012 = 10,0  ton röding
2011 =  6,5  ton röding

Uttaget av vild, självreproducerande Vätteröring (kallas i folkmun för Vätterlax) pekar också uppåt i jämförelse med 2013. Se fångstfakta nedan. Det är milt uttryckt världsunikt att  yrkes- och spöfisket med myndigheterna godkännande får bedriva ett massivt uttag av vilda stammar av röding och öring.

Vättern – insjööring (vildfångad)
2014 = 4,19 ton öring
2013 = 3,59 ton öring
2012 = 6,0  ton öring
2011 = 3,3  ton öring

OBS! Ovanstående fångstvikter gäller endast yrkesfisket – sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre…

Till sidans topYrkesfisket nätade 17 ton odlad lax & öring i Vänern 2014

03 mars 2015 kl 11:08 av Björn Blomqvist

Vänerns yrkesfiskare rapporterar att de 2014 tillsammans landade 16 997 kilo laxfisk fördelade på 12 450 kg insjölax (9 764 kg 2013) och 4 547 kg insjööring (3 484 kg 2013), vilket är en ökning med cirka 3,8 ton ton i jämförelse med 2013.

Snudd 17 ton ton lax/öring omräknat till antal fisk (medelvikt 3,5 kg) blir ca 4 800 stycken, vilket är cirka 1 000 fler än 2013 års fångsttal som var 3 700 blankfiskar.

Nätfiskets glansdagar var under 1990-talet då cirka 50 ton lax/öring ilandfördes årligen. Att uttagen av laxfisk minskat har sina orsaker där två är att utsättningstalen av sättfisk minskat samt att många av fiskarna lägger sina nät efter gös som genererar mer klirr i kassan än vad lax/öring gör.

2014 = 17,0 ton lax/öring
2013 = 13,2 ton lax/öring
2012 = 17,0 ton lax/öring
2011 = 16,9 ton lax/öring
2010 = 20,5 ton lax/öring

Till sidans topRejält fiskafänge – 95 ton abborre, 100 ton gädda & 460 ton gös

02 mars 2015 kl 16:32 av Björn Blomqvist

Hjälmaren var den sjö som gav yrkesfisket mest kilo abborre (48,1 ton) och gös (202,3 ton) 2014. Vänern blev mesta gäddvattnet med 43 ton. Vänern, Hjälmaren och Mälaren är sammantaget de mest givande abborr-, gädd- och gösvattnen i Sverige. Gösen är den viktigaste (värdefullaste) av de tre arterna och totalt nätades 2014 i nämnda innanhav 460 ton gös. Med en beräknad medelvikt på cirka 2 kilo blir det upp emot en kvarts miljon gösar. Djupa Vättern är en lättviktig aktör i sammanhanget då sjöns karaktär och förutsättningar inte producerar några rekordmängder av vare sig abborre, gädda eller gös.

Till sidans topÅlderskoll av 1,15 kilos abborre ♂ – från kläckning till klubbning

01 mars 2015 kl 17:51 av Björn Blomqvist

En vårdag i maj 2001 kläcktes i Lundsfjärden bl.a. ett abborryngel som under årens lopp växt sig större och större. Den 26 februari 2015 gick den dock bet då en vass balanspirk, modell Puppet Minnow fiskad enligt The American way-> kom i dess väg

Abborren, en hanfisk vägde 1 150 gram och måttades till 44 cm. Hanfisk av abborre i nämnda vikt är enligt uppgift sällsynt. Historien om matabborren (smakade förträffligt) kunde slutat här om inte nyfikenheten om dess ålder och tillväxttakt tagit överhanden. Fiske är mer än bara fångst, eller? Fångstmannen Jan Arvidsson är till vardags
sättfiskodlare-> med mångårigt kunnande om fisk samt i sin närkrets har backning av experter på fenförsedda varelser.

Fakta visar (se bild ovan på gällock och diagram här under ) att abborren blev nästan 14 år gammal.

Hur räknar man ålder på en fisk?->
Info om ytterligare stora han-abborrar tas tacksamt emot och kan med fördel skickas till Sportfishing News redaktör på e-post bjorn@outdoor.se