outdoor.se
Online-rapporter från våra samarbetspartners

Till sidans topSävenfors Fiskodling – från yngel till sättfisk

22 oktober 2014 kl 12:40 av Björn Blomqvist

Sävenfors Fiskodling->  drivs av ägarna George Ciric och Jan Arvidsson sedan 25 år. Odlingen byggdes dock redan 1968 och har allt sedan starten försetts med friskt vatten via självtryck från närbelägna Älgälven. Fallhöjden är sex meter och ger en rejäl genomströmning på 21 kubikmeter i minuten i odlingskaren. Det något humusfärgade vattnet återanvänds inte utan rinner vidare nedströms till närmsta sjö. Tillgång till ett syrerikt och kallt vatten är ett måste för att laxartad fisk ska trivas. En fiskodling ska så långt som det bara går efterlikna de för fisken naturliga förutsättningarna. Tillgång till en för fisken bra vattenkvalité är därför ett måste. Dessutom behövs sanitärt sett bra lokaler och rymliga odlingstråg där fisken ostört kan få växa till sig. Fisken matas med ett laboratorietestat foder bestående av de bästa råvarorna från naturen.

Sävenfors Fiskodling hälsokontrolleras med jämna mellanrum av Fiskhälsan AB näringens tillsynsorgan. Sävenfors Fiskodling ingår i föreningen Svensk Sättfisk, vilka har högre krav på fiskhälsa och kvalitetssäkring än EU:s regler.

Trots hårt arbete med att få fram sättfisk av god kvalité har Sävenfors Fiskodling haft motgångar, men så fort problem uppmärksammats har resoluta åtgärder satts in för att komma till rätta med dessa. En av de mest lyckade åtgärderna som gjorts under senare år är att installera strömkoncentratorer i karen. Vips så ökade välfärden hos fisken genom bättre fenkvalité, lägre fetthalt, mindre aggression och stress. I dagsläget kan därför Sävenfors Fiskodling med rätta påstå att de levererar vältränad sättfisk av allra bästa sort.  Så sent som sommaren 2011 gav Länsstyrelsen i Västra Götaland ut en 20-sidig rapport med rubriken ”enkla metoder kan öka välfärden hos lax i odlingsmiljö” där intressanta rön presenterades. Tyvärr är det endast Sävenfors Fiskodling som hittills (okt 2014) anammat strömbildare.

I Fortums regi fångas det varje höst avelsfisk av Gullspångslax i Klarälven, Forshaga. Lekfisk som sedan kramas på rom och mjölke. Efter att rommen befruktats läggs kornen i kläckbackar och transporteras sedan vidare till karantän i speciella lokaler i Yngen. Personal från Statens Veterinärmedicinska Anstalt håller koll på att avelsfisk och romkorn i detta läge är fri från sjukdomar. I slutet av mars köper Sävenfors Fiskodling ögonpunktad laxrom av Fortum. Efter 510 dygnsgrader kläcks rommen, vilket brukar ske i slutet av april. Ett gulsäcksyngel som de första veckorna livnär sig på näringen i gulsäcken. När den är slut är det dags att börja mata de då ca 17 mm långa små liven med så kallat startfoder, ett pulver som har sin bas från larver. Ynglen härbärgeras under två månader inomhus i grunda, 4 kvadratmeter stora tråg, ca 15 000 i varje balja. Därefter flyttas de utomhus till avsevärt större odlingskar med ett bottendjup på 120 cm. Förutom att friskt vatten tillförs via ett rör finns i karet även en strömbildare. Fördelen med en strömbildare är bl.a. att den ger en jämnare spridning av föda, vilket leder till minskade territoriella beteenden bland fisken. Det har påvisats genom fältstudier att odlad fisk som utsatts för en högre vattenhastighet har en bättre överlevnad än fisk som vuxit upp i låga vattenflöden. Ett vältränat smolt är således bättre anpassat för ett liv i det vilda.

Efter ett år i odling kallas lillfisken för stirr (se bild ovan) och är då ungefär ca 100 mm lång. Vart efter fisken växer placeras den i ett än större kar, nu med två strömbildare. Vid utfodring används ibland automat, men till övervägande delen handmatas fisken flera gånger per dag. Tillväxt, vattentemp mm antecknas kontinuerligt. Efter i runda slängar två år i odling smoltas fisken. Vid smoltifiering ändrar bl.a. fisken färg samt får ett påtagligt vandringsbeteende och vill komma ut i friheten. I god tid innan utsättning kontrolleras sättfisken okulärt av ansvarig från Länsstyrelsen för godkännande av utsättning. Smolt som sätts ut i Vänern (gäller inte Vättern) ska enligt lag fettfenan klippas bort, vilket ska göras senast cirka en månad innan utsättning. En hantering som sköts av personal på odlingen. Slutligen då sättfisken lastas på lastbil för vidare färd till utsättningsplatsen används en sk. Arkmedes skruv som skonsamt ”lyfter” upp firrarna till tanken.

Efter cirka två år i odlingskaren övergår stirr till smolt. Vid smoltifiering ändrar bl.a. fisken färg samt får ett påtagligt vandringsbeteende. Den i genomsnitt cirka 100 gram lätta fisken vill komma ut i det fria. Smoltet på bild här nedan som har fettfenan intakt väger hela 155 gram och har märkts med floytag nr.F L6218 och sattes ut i Vättern den 6 maj 2010. Fisk som märks med bricka alt. floytag sköts bl.a. av experter från Älvkarleby. Det innebär alltid en viss risk med att söva, klippa och märka fisk. Ju färre ingrepp som görs desto friskare fisk.

Ps. Märkningsprojekten har under senare år ifrågasatts och fr.o.m. 2014 års utsättningar har de exempelvis upphört i Vättern.

Till sidans topSävenfors Fiskodling levererade 10 000 ”gullspångare” till Vättern

20 oktober 2014 kl 15:10 av Björn Blomqvist

En höstlig utsättning av 10 000 tvåsomriga Gullspånglaxar från Sävenfors Fiskodling sjösattes idag, den 20 oktober i Starbäcks hamn, Vättern.  Smålaxar med snittvikt 94 gram som i fyra veckors tid innan utsättning ”boostats” med specialfoder innehållande bl.a. extra vitaminer. Senaste veckan har smålaxarna dock fått avstå mat, vilket gör att de tål omställningen till lastning/transport/utsättning galant. Mera på pluskontot är att Sävenfors Fiskodling som enda Gullspångslaxodling har strömbildare i odlingsbassängerna som ger vältränad sättfisk. Även lastmetoden av fisken på Sävenfors fiskodling sker så skonsamt som möjligt via sk. Arkimedes skruv. Se bilden här ovan. På andra odlingar sugs! alternativt håvas fisken till transporttanken. Frisk och väl konditionerad sättfisk är eftersträvansvärt och bör i förlängningen resultera i god tillväxt samt höga återfångsttal. Vätterns många laxfiskare är att gratulera. Uttryck som sexpack, full balja och sinnesjukt fiske osv. lär även framgent finnas med i laxtullarnas vokabulär.

Ps. Vad Sportfishing News erfar kommer Sportfiskeförbundet framledes av Länsstyrelsen överta upphandlingen av sättfisk till Vättern.

Till sidans topTeam Kolja fena på laxfiske – knep guld i Sunnanåträffen 2014

19 oktober 2014 kl 18:45 av Björn Blomqvist

Värmlänningarna Andreas Wikström & Anders Bladh  i Team Kolja knep segern i årets upplaga av Sunnanåträffen vilket också gav dem titeln Nordiska Mästare i Trolling. Åtta blankfiskar med sammanlagd vikt 25,52 kilo gav guld. Blandad kompott med vobbler, typ strike pro och löja var givande beten. Sju av fiskarna högg ytligt och en på djuprigg. Fiskplatserna var vid Jeppes och Bananen. Fredagen blåste inne. Lördagens etapp gav de tävlande 46 öringar och 26 laxar. Tävlingens tyngsta fisk, en 6,66-kilos öring fångades av Team Mamo, Karlsborg på lördagen. Söndagens fiskafänge noterades till 45 st. Totalt av 78 deltagande team vägde 47 av dessa in godkänd fisk.

Se Slutresultat Sunnanåträffen 2014–>

SM i Trolling ingick som en del i 2014 år upplaga av Sunnanåträffen, Mellerud Vänern. Lördagen den 18 oktober var dagen då 34 båtlag av totalt 78 startande gjorde upp om SM bucklan. Team Pålle/Lund segrade.

Ps. Lottförsäljning gav 17 000 kronor till sättfisk, vilket omräknat blir ca 700 smolt.

Till sidans topSveriges bästa kustöringsfiske, ett norrländskt sådant…

14 oktober 2014 kl 11:18 av Björn Blomqvist

Det norrländska kustöringfisket är sällan omtalat. Tro det eller ej, men det finns många heta havsöringhak även norrut. En av de mest givande platserna är Ljusnans mynning och skärgården utanför nämnda vattendrag. Älvfisket är sedan många år väl känt. Däremot är kuststräckan utanför Ljusne en vit fläck på den svenska havsöringskartan. Förmodligen är området en av Sveriges vassaste öringsträckor. Den årliga påspädningen av drygt 50 000 småöringar i Ljusnan ger en grogrund för ett glimrande fiske. Ytterligare en sak som talar till områdets fördel är att det hösten 2011 infördes ett kustnära nätfiskeförbud (15 okt-30 nov) utmed hela Gästrike- och Hälsingekusten. Nätfiske på grundvatten är förödande för havsöringen och desto färre fiskar som fastnar i nät ger ju per automatik fler kvar till sportfisket. Helst ett selektivt sådant där endast en och annan matfisk behålls.

Ljusne och dess närmaste omgivningar är gamla bruksplatser, vilket påtagligt förfulat miljön. En rykande pappersmassafabrik, dånande industrier och upplag av spån, bark, virke samt annat skrot ger minst sagt en speciell karaktär åt området, men bara någon halvdistans norrut i riktning Stenö är naturen betagande. Områden som är jungfruliga och outforskade av sportfiskare.

Ett gäng Östgötar med Dagge Tapper i spetsen har gången veckända (10-13 oktober 2014) besökt området och haft ett finfiske och detta trots att vädret understundom var ruffigt värre. Silverfiskar likt torpeder attackerade dragen. En blanköring på dryga tre kilo toppade tillställningen. Några exakta koordinater på heta fiskeplatser lämnas dock därhän. Generellt kan man säga att söker man havsöring i åmynningar, vid uddar, öar och skär samt över grynnor och i strömsatta sund är man på rätt väg.

Fisketekniskt sett är havsöringsfiske inte någon större konst så länge man under hemvevning titt som tätt gör spinnstopp. Nio av tio öringar hugger vid spinnstopp, speciellt under det kalla vårfisket. Ett så här enkelt knep kan vara skillnaden mellan succé och fiasko. Fiska koncentrerat. Det räcker med några få kast på samma plats. Havsöringen har ståndplatser även i havet. Oftast är det första kastet på en ny plats som ger hugg. Ibland händer det att havsöringen följer draget utan att hugga. Då kan det löna sig att låta platsen vila ett tag, gå tillbaka pröva senare igen, inte sällan hugger det. För att lättare kunna se fisk som följer draget är det bra med ett par polariserande glasögon. Avslutningsvis; få fiskarter är så älskade som havsöringen och de finns bevisligen att finna även norrut i landet.

Ytterligare Ljusne-info här….

Till sidans topLandlaxfisket i Vättern på gång….

10 oktober 2014 kl 14:02 av Björn Blomqvist

Kastfiske med dupp & tubfluga eller spinnfiske med skeddrag är de populäraste metoderna till klippfiske efter Vätterlax. Även flötmete med död betesfisk på enkrokstackel funkar. Vintersäsongen 2013/14 firade spöslitarna laxfångster av sällan skådat slag. Rena rama laxfrossan rådde på klippor och skär. Snacka om givmild laxfiskesäsong. 

Upprinnelsen till de många huggen förra vintern härleds till att hela 33 000 sättfiskar från hösten 2011 till hösten 2012 hade sjösatts. Hur klippfiskesäsong 2014/15 laxfångster kommer utlöpa är oklart. Den som fiskar får se.

Någon jätteutsättning i närtid, typ 33 tusen, har det inte varit tal om. Nej, ynka 5 800 tvååriga (smolt) sattes ut försommaren 2013 och därtill cirka 1000 tresomriga i december 2013. Sättfiskar som levererades av Fengersfors Fiskodling.

Hittills i år (i juni) har det satts ut 10 000 tvååriga gullspångslaxar från Fengersfors Fiskodling. Dock har
 EM-lax Fengersfors Fiskodling som sedan något år varit Vättens huvudleverantör av laxsmolt drabbats av massiv fiskdöd i september 2014–>


”En stor procentandel av vår produktion har gått förlorad, berättade Olav Rydholm ägare av EM lax enligt NWT.SE.”

Ytterligare utsättning (ca 10 000 st tvåsomriga) kommer ske i slutet av oktober 2014 med avsändare Sävenfors Fiskodling. Att sätta ut lax är ett måste för att laxfisket även framledes ska vara glimrande. Dock ska man ha i åtanke att det tar smålaxarna cirka två år i sjön innan de då minimåttet 60 cm och får behållas.