outdoor.se
Online-rapporter från våra samarbetspartners

Till sidans topTobias Fränstam förstärker Team ABU Garcia

21 november 2014 kl 14:16 av Björn Blomqvist

PRESSMEDDELANDE

Abu Garcia förstärker teamet med ytterligare ett i fiskekretsar mycket respekterat och välrenommerat namn, nämligen Tobias Fränstam. Tobias behöver egentligen ingen närmare presentation, hans fiskekunnande och imponerande fångstjournal talar för sig själv.

Han arbetar sedan några år tillbaka som fiskeribiolog på Sportfiskarna där han började efter avslutade studier vid Göteborgs Universitet. Arbetet består av forskning, undersökningar och fiskevårdsåtgärder. ” Mycket av min kunskap inom sportfisket bygger på de kunskaper jag fått igenom mitt yrkesval” säger Tobias. Stora gäddor har det blivit genom åren, 5 st. över 10kg enbart i år, med en toppfisk på 14,15 kg”.

Tobias går ofta utanför ramarna och provar nya metoder oavsett vilka fiskarter han är ute efter. ”De flesta av mina största fiskar har jag fått på tekniker som inte finns” säger Tobias vidare ” eller också på platser som sägs vara fisktomma. Då gäller det att hitta ett eget angreppssätt och fiska på ett sätt som ingen annan provat”.

Detta låter verkligen inspirerande och vi ser fram emot ett samarbete på flera plan säger Olle Lidesjö Försäljningschef på Abu Garcia. Både som bloggare och produkttestare, men kanske också inom produktutvecklingen, vem vet?

Följ Tobias blogg på abugarcia.se–>

Till sidans topIsfiske – från koja till Rapala-tält…

18 november 2014 kl 17:39 av Björn Blomqvist

Vinterfiske då snålblåsten viner över isiga vidder är i ordets rätta betydelse kyligt om man inte sitter i lä. Sätten att söka lä kan variera. Exempelvis ovan polcirkeln fiskas det från flyttbara arkar som liknar en pytteliten husvagn på medar. Att i värmen från kamin dra upp röding genom hålet i golvet är att betrakta som ombonat fiske. I södra Sverige (läs Vättern) hivades det förr i tiden fisk från laka-kojor. I modern tid har pimpelfiske bakom uppfällbart vindskydd varit vanligt.

I USA sedan i slutet av 1970-talet tog isfisket ytterligare ett steg, att fiska i tält.–>

Nyhet
 vinterssäsong 2014/15 från Normark Scandinavia AB är Rapala 2 mans tält. Isfiske är kul, gärna i skydd….

Läs mera om Isfiske här–>

Till sidans topVänergäddornas lek- och uppväxtområden hotade?

15 november 2014 kl 14:52 av Björn Blomqvist

På sidorna 16-21 Årsskrift 2014, Vänerns Vattenvårdsförbund-> redovisar Alfred Sandström och Anders Asp, Sötvattenslaboratoriet (SLU) intressanta rön från bl.a. fältstudier från våren 2014 med rubriken – Var finns Vänergäddornas lek- och uppväxtmiljöer?

Citat; Igenväxningen av Vänerns stränder i kombination med förändrad reglering kan ge effekter på både växter och djur. En av de fiskarter som man kan misstänka är mest känsliga är gäddan, som är beroende av grunda vegetationsklädda områden för både lek och uppväxt. Det finns redan tecken på att sådana miljöer börjat växa igen och att de områden som översvämmas blir mindre och att tiden de översvämmas blir kortare.
I årsskriften 2014–> hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern. Innehållet består av dels återkommande redovisningar från löpande program och dels artiklar av mer temakaraktär.

Till sidans topParasitangrepp – trolig orsak till prickad Vänerlax…

14 november 2014 kl 16:26 av Björn Blomqvist

Vissa Vänerlaxar som fångas sommartid till långt in på höstkanten har skinnet prickat med små blodröda märken. Fiskeguide Petter Larsson är en i raden av sjöns många trollare som under årens lopp fångat åtskilliga prickfiskar. Bara lax, aldrig fångat eller sett någon sårig öring. Fenomenet rödprickad lax uppträder bara då vattnet är som varmast, typ högsommar och höst. Petter fångade tidigare i höst i vattnen söder om Kristinehamn en prickad lax (se bild ovan) som dagsfärsk via Sven-Erik Sköld, Fiskekonsulent i Värmland försorg skickades vidare som isad till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Laxen har nu undersökts enligt konstens alla regler, typ blodanalys mm. för att om möjligt utröna orsaken till prickarna. Virus? Nej. Orsaken till prickarna kan gissningsvis härledas till parasitangrepp, typ lus! Påverkas fiskens kondition? Troligen inte.

Till sidans topSättfisk i Vänern och Klarälven 2014

13 november 2014 kl 17:08 av Björn Blomqvist

Lax- och öringfisket i Vänern baseras på årliga utsättningar. Sättfiskarna sätts ut i Vänern och Klarälven. 2014 års utsättningssiffror visar att merparten av småfiskarna spolats ut i Klarälven och inte i Vänern. Ska båtsportfisket och nätfiske premieras med mesta möjliga återfångster är det utsättningar i sjön, alltså Vänern som gäller.

Noterbart i sammanhanget är att utsättningarna av ettårig fisk ökat i omfattning och landar på 77 151 ettåringar i Klarälven och Vänern 2014.

En ettårig fisk väger cirka 20-35 gram i jämförelse med ett tvåårigt smolt som väger runt 120 gram. Varför satsa på ettårig fisk? Svar; minskade/lägre odlingskostnader. Hur återfångsterna blir visar sig först om två-fyra år då det är först då som ettåringarna nått lagliga 60 cm längd och får ilandföras.

87 839 sättfiskar i Vänern 2014
GÖ  3 000 Silverlaxen Sävenfors Fiskodling–>
GL  1 700 Mellerud Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)

GÖ 17 650 (ettårig) Gaperhult (Fortum Fiskodling)
GL 24 994 Gaperhult (EM-lax Fengersfors Fiskodling)

GÖ  2 500 (tvåsomrig) Säffle Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 500 (tvåsomrig) Grums Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)

GL   9 520 Baggerud (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 000 Baggerud, Kristinehamn Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 000 (ettårig) Baggerud (Fortum sponsrade – en sättfisk per inkommen fångstrapport till Sportfiskarnas fångstrapporteringsprojekt)

GL 20 475 Brommösund (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  1 500 Brommösund Askeviks camping (Sävenfors Fiskodling)

Sättfisk i Vänern 2014 = 63 189 tvåårig, 5 000 tvåsomrig & 19 650 ettårig.

Gullspångslax      (GL) 56 689 stycken tvåårig smolt.
Gullspångsöring (GÖ) 31 150 st, varav 5 000 tvåsomrig och 19 650 ettårig).

Bra jobbat!
Insamlingsverksamhet i Trollingklubbar m.fl. samt sponsring (fisk från Sävenfors o Fortum) är en viktig del i Vänerns framtida laxfiske då dessa aktörer 2014 bidragit med 15 200 sättfiskar till ett värde över 300 000 kronor.

193 132 sättfiskar i Klarälven 2014 (Fortum Fiskodling)
KL (Klarälvslax)         71 981
KL                              26 211 (ettårig)
KÖ (Klarälvsöring)     18 094
GL                              31 290 (ettårig)
GÖ                             45 556