Spiggätare lockar klippfiskare att kasta ut..

spigg spiggfluga landfiske laxfiske klippfiske vättern outdoor björn blomqvist

Vättern, betyder kort och gott vatten. Och vatten är vad som finnes i stor mängd i denna sjö som har ett medeldjup på snudd 40 meter. I sjöns kalla vatten lever 32 fiskarter. Den världsunika självreproducerande storrödingen är Vätterns mest värdefulla fiskart. Att ur Vätterns klara vatten få dra upp en makalöst grann röding sätter sina spår i fiskarsjälen. Fångstkvot gällande röding (minimått 50 cm) är maximerat till två stycken per person/dag. Ytterligare fiskarter som står högt på sportfiskelistan i Vättern är vild öring och inplanterad insjölax. Sjöns bestånd av öring är inte av den tyngsta sorten, men vikter runt 2-3 kilo är inte alls ovanligt. Trots att vätteröringen räknas som en lättviktig sådan i jämförelse med Väneröringen så slåss de som fullvuxna då de sitter fast på kroken. Trolig orsak till deras kämpaglöd är att en vild fisk fått en tuffare start i livet än en dito odlad.

Unik storröding eller vild vätteröring i all ära, men i jämförelse med sjöns gigantiska gullspångslaxar väger de lätt. Insjölax med vikt över 20 kilo har fångats i Vättern. Laxfisket i sjön är helt och hållet baserat på utsättningar av som mest 20 000 smålaxar/år. Tillväxttakten på laxarna är mycket bra, vilket har fått till följd att Vättern levererat värdens tyngsta insjölaxar. Rekordlaxarna brukar vara som mest på bettet under de mörka vintermånaderna november – februari. Så kallade ”spiggätare” stryker då strandnära fram och kan nås via kast med spö från klipporna.

Bilden nedan visar tre spiggflugor som suttit i mungiporna på de tre tyngsta fluglaxarna–>  som är fångade i Vättern.

flugorna med stor F Vätterlax

Lastbil kommer lastad med sättfisk till Vänern

gullspångsöring öring vänern sättfisk sävenfors fiskodling

2 000 tvåsomriga Gullspångsöringar är senaste tillskottet av sättfisk i Vänern. Medelvikt per prickfisk är ca 90 gram och utsättningsplats Duse udde den 3 november 2015. Häromveckan sattes det 3 400 tresomriga Gullspångöringar i Gaperhult.

Vårutsättningen 2015 sattes det ut 44 200 tvåårig smolt i Vänern fördelade på 27 300 gullspångsöringar och 14 900 gullspånglaxar. Till dessa siffror kan dessutom läggas ca. 36 000 gullspångsöringar (ettåriga) som sattes ut i början av sommaren i Gaperhult, Vänern.

sättfisk 2015 vänern lax öring sävenfors fiskodling levererade allt utom ettårig