Så gick det till då rekordlaxen i Vänern fångades

Fiskeguide Petter www.salmonseeker.se Larsson från Kristinehamn fick en sen avbokning den 17 december 2007. Vad göra? Jo, pappa Ingvar Larsson konsulterades om han ville hänga med ut på sjön och trolla. I arla morgonstund stävade far och son Larsson ut mot öppet innanhav söder om Kristinehamn. Vid en plats som heter Sjöhällan sjösattes tio beten bakom båten. Timmarna gick, inga hugg. Det skulle dröja ända till 10-tiden innan dagens första blankfisk var ett faktum. En 7,2-kilos lax som pappa Ingvar spöade upp. Fisk ett hade knappt hunnit hamna i baljan förrän två:an, en åtta-kilos satt på kroken. Även denna gång höll Ingvar i spöt. Nytt hugg! Ånyo greppade ”gamlingen” Larsson stangen. Resultat lax 8,48 kilo.

Nu hade Petter fått nog och sa att hugger det igen är det min tur att hiva och dra. Plötsligt löser ett av båtens ytspön. I linändan satt en Tomic 4” Classic i färg 642 fastknuten. Linan, modell stumlina 0,38 mm Spider Wire hade viktats med 80 gram bly. Spöt, ett 7 fot kort Workhorse böjdes likt ett hjul av ”galopperande” fisk. Pust och flämt – den här måste vara stor, sa Petter samtidigt som han justerade bromsen på sin splitter nya ABU Ambassadeur LC 7000 Syncro rulle. Petter pressade fisken i djupet hårt. Trots detta ville den inte komma upp till ytan och visa sig. Petter har sedan 1994 fiskat lax flitigt och aldrig tidigare hade det gått så tungt att veva in en lax som det gjorde nu. Efter ytterligare ett antal minuters dragkamp kunde Petter till slut tvinga upp fisken mot snärjande håvgarn. Väl i nätet förstod båda två att av laxens storlek att döma satt vänerrekordet på insjölax (12,6 kg) löst till.

Upp med grejorna och kvickt in till landbacken för att få tag på en godkänd våg. Valet föll på butiken ICA Trumpetens finaste våg och på denna vägdes den 108,5 cm långa laxen med omkrets 86 cm till exakta 13,92 kilo. Ett nytt vänerrekord på insjölax var ett faktum. Ryktet att det hade fångats en jättelax i Vänern trumpetades ut vitt och brett i fisksvängen och i media. Exempelvis slog Aftonbladet på stort med en lokal löpsedel runt fiskafänget. Även SR Värmland gjorde likaledes, alltså trumpetade ut storlax i etern.

Fångstsiffrorna pekar uppåt för Vänertrollingen

Micke Johansson SLU Örebro rapporterar följande glädjande sk. Vänertrollingsiffror

”Mycket kort ser det ut så här för 2013. Om jag inte räknat helt galet är det ett av de bättre åren vi sett för trollingen i Vänern. Förhoppningsvis kan vi lite längre fram när data från yrkesfiskets fångster och Tomas Axenrots ekoräkningar sammanställts göra något mer utförligt kring helheten”.

”Årets fiske är det bästa sedan resultatet för tävlingarna började redovisas sammantaget år 2000. Fångsten blir i klass med toppåren i slutet av 1990-talet. Fler fångade fiskar och lägre medelvikt visar på bättre överlevnad hos både lax och öring. Omräknat i årsfångst innebär det att det 2013 fångades ca 45 ton lax och öring i Vänerns trollingfiske.  1999 fångades ca 46 ton och 1998 fångades ca 52 ton i trollingfisket.

Tittar vi på ansträngningen (fångst per båt och dag) ligger fångsten för 2013 på 1,36 fiskar. År 1999 fångades i snitt 1,28 fiskar per båt och dag och 1998 (året alla minns och refererar till) fångades 1,42 fiskar per dag. Om uttaget av lax och öring (inom fritids- och yrkesfisket) behålls på dagens nivå samtidigt som utsättningsvolym och kvalité på fisken bevaras över tid ser det riktigt bra ut för framtiden. Tidigare beräkningar indikerar att utsättningen av frisk smolt inte bör överstiga ca 250 000 st/år. För stort antal smolt innebär ökad konkurrens om födan och därmed lägre medelvikt på lax och öring över minimimåttet 60 cm”

 

Hur går det för gäddan när Vänerns vattenstånd ändras?

Redaktör Jan Olsson, Vänerblänket skrev häromdagen följande.
Citat; ”Från Vänerdagen och laxtinget i Karlstad i förra veckan har jag fått höra att den biologiska mångfalden i och vid sjön kan vara hotad beroende på vattensänkningen av Vänern. Både fauna och flora över och under ytan tar stryk av denna.

Gäddleken om våren äger rum i översvämmade områden i vilka även gäddyngeln växer upp, berättade Alfred Sandström från SLU:s sötvattenlaboratorium. Minskar gäddförekomsten i sjön – tecken på detta finns – rubbas sjöns hela ekosystem. Algblomning kan bli påföljden”.

Vänerguidens liv äro lätt då laxhuggen duggar tätt…”Vi summerar ännu en kanondag med Beyeler Brothers från Schweiz! De har nu fått 12 godkända Vänerlaxar och öringar på en och halv dags fiske – Fiskeguide Tommy Nerstrand

”Oj, vilket kul fiske Tony, Henrik och Mats från Lantmännen Aspen AB fick uppleva då dom för första gången provade trollingfiske på Vänern. Laxar och öringar varav flera fina fiskar med hem. Ja, vilken rolig fiskedag – Fiskeguide Petter Larsson”

Fiskeguidens liv äro lätt då huggen duggar tätt, vilket ovan nämnda Vänerguiders färska huggsexor är ett bevis på. Dalslänningen Nerstrand och Värmlänningen Larsson har mångårig erfarenhet av Vänertrolling och har under resan gång blivit både skickligare som fiskare samt blivit än mer kundorienterade. Kunderna ska förutom få fajta fisk även maximalt trivas ombord. För att öka trivselfaktorn införskaffade PL & TN häromåret varsina nya båtar av märket Mc Clay 720. Sjösäkra trollingbåtar med garanterad komfort. Så numera då kylan gör sig påmind utomhus är det uppvärmd hytt som gäller och då laxarna hugger är kunderna så att säga redan varma i kläderna då spöna greppas. Vänerlaxfisket är i nuläget hett. 

Kontakta Tommy Nerstrand eller Petter Larsson och få information om hur en guidad fisketur går till

Vänerdag i Karlstad 7 nov. 2013


Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern inbjuder till en gemensam Vänerdag i Karlstad den 7 november 2013.

Några av programpunkterna som måhända intresserar laxtrollarna lite extra är Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget och Smolututsättningarna 2013 samt kvalitetsarbetet med smolt och utsättningar. Hugade gäddfiskare tilltalas kanske av programpunkten Hur går det för gäddan när Vänerns vattenstånd ändras?