outdoor.se

Till sidans topNär gösen kom till Bottensjön 1959

01 december 2013 kl 16:00 av Björn Blomqvist

Ovanstående tidsdokument med dryga 50 år på nacken har tillhandahållits av Karlsborgsbon Bo ”Mr Fish” Sjöberg. Sportfishing News lyfter på fiskesmäcken och tackar för denna inblick i den svenska göshistorien. Det var under sent femtiotal som gösutsättningarna sköt fart ordentligt i tidigare göstomma sydsvenska sjöarna med en kulmen under 1960-talet.